شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ مــرو راهــےکه با ريگےبلغــزے مشــو بيدے کہ با بادے بلرزے تــورا قدر و تورا قيمت گـران است مـکن کارے که يک ارزن نيرزے
ساعت ویکتوریا
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top