شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مــرو راهــےکه با ريگےبلغــزے مشــو بيدے کہ با بادے بلرزے تــورا قدر و تورا قيمت گـران است مـکن کارے که يک ارزن نيرزے
چراغ جادو
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
342 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top