شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ حضرت امام علي ((عليه السلام)) : قيمت و ارزش هر کس به اندازه کارى است که مى تواند آن را به خوبى انجام دهد. ازنهج البلاغه اميرالمومنين حضرت علي عليه السلام حکمت81
ساعت دماسنج
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top