شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ نقوي حسيني مخالف CFT: رئيس جمهور يک سطر بنويسد و تضمين بدهد که اگر عضو کنوانسيون شديم مشکلات مالي و پولي ما حل مي‌شود و اگر نشد مرا استيضاح کنيد. ما راي مي‌دهيم.
تسبیح دیجیتال
گلبانگ سربلندي
92 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top