شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بيشعور سياسي کيست؟ حسن رحيم پور ازغدي در توئيت خود نوشت: کسي که شعور سياسي داشته باشد از مذاکره دوباره با آمريکا حرف نمي‌زند.
mp3 player شوکر
گلبانگ سربلندي
92 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top