شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ در وادي بي نامي نامي زخدا جويي آسان ره حق پويي آنگه که وفاخويي بيش و کم اين عالم ارزاني "موران" باد اي کودک چل ساله تا کي "من" و "ما" گويي
درب کنسرو بازکن برقی
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
342 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top